Quy định làm việc tại công ty

Quy định làm việc tại công ty

  •   20/01/2019 07:07:31 AM
  •   Đã xem: 444
  •   Phản hồi: 0
Công ty không áp dụng quy định riêng biệt từng người tại công ty, các quy định công bố trên website này là chính thức. Để đảm bảo quyền lợi của mình, công ty khuyến cáo mọi nhân viên hãy in chính sách này và lưu trữ để làm căn cứ...