Hướng dẫn cập nhật khách hàng, hợp đồng lên hệ...

Hướng dẫn cập nhật khách hàng, hợp đồng lên hệ...

  •   15/01/2019 02:38:00 AM
  •   Đã xem: 396
  •   Phản hồi: 0
Hệ thống CRM Support giúp nhân viên quản lý khách hàng và hợp đồng, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cập nhật thông tin khách hàng và hợp đồng lên hệ thống đúng tiêu chuẩn nhất.
Giới thiệu về hệ thống Crm Support

Giới thiệu về hệ thống Crm Support

  •   22/01/2019 02:30:15 AM
  •   Đã xem: 425
  •   Phản hồi: 0
Hệ thống CRM Support quản lý khách hàng giúp tự động hóa, nhân viên có thể làm nhiều việc trên hệ thống, khách hàng cũng có thể quản lý hóa đơn hợp đồng và gởi yêu cầu hỗ trợ đến từng bộ phận, nhắc nhỡ đến hạn hợp đồng thanh toán...