Chính sách cộng trừ điểm thành tích 2019

Chính sách cộng trừ điểm thành tích 2019

  •   01/03/2019 12:38:00 AM
  •   Đã xem: 626
  •   Phản hồi: 0
Bắt đầu từ năm 2019, Công ty TNHH PYS Website đã áp dụng chính sách tích điểm thành tích vào công ty nhằm mục đích mang lại quyền lợi đôi bên, điểm thành tích dùng để thưởng tiền, tặng vật phẩm và khen thưởng trừ lương.
Chính sách nhân viên kinh doanh

Chính sách nhân viên kinh doanh website 2019

  •   21/02/2019 09:43:00 AM
  •   Đã xem: 490
  •   Phản hồi: 0
Nhân viên được hưởng lương chính theo hợp đồng lao động ký kết, các mức lương theo hợp đồng sẽ là căn cứ để công ty tính khoản tiền đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.